Uszczelki do kontaktu z żywnością

Produkowane przez nas detale wykonane są zarówno z pianek jak i materiałów litych, które nadają się do kontaktu z produktami spożywczymi oraz wodą pitna.

Dzięki swojej strukturze gwarantują sterylność oraz obojętność chemiczną, nie wydzielają toksycznych dla ludzi i zwierząt substancji zarówno ciekłych jak i lotnych.

Każdy wyrób posiada niezbędny atest kwalifikujący do przydatności w przemyśle spożywczym, najważniejszym z nich jest amerykański atest agencji badawczej żywność i leków „FDA” (Food and Drug Administration) oraz atest dopuszczający do kontaktu z wodą pitna „WRAS” (Water Regulations Advisory Scheme) oraz BfR.